Wydrukuj tę stronę

Dla Ucznia

WYCHOWAWCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOŁA

KLASA

WYCHOWAWCA

szkoła dla

młodzieży

dzienna

I TM

Pani Joanna Wiktorowicz - Pędich

II TM

Pan Dominik Rak

T TZ

Pan Dominik Ryfa

szkoła dla dorosłych

wieczorowa

I AS

Pan Jolanta Bierdzińska

I OD

Pani Katarzyna Kowalczyk

szkoła dla dorosłych

zaoczna

I OM

Pani Hanna Michalik

I TUK A

Pani Żaneta Kuczewska

I TUK B

Pani Patrycja Krawczykowska

II TUK

Pani Patrycja KrawczykowskaSpis podręczników obowiązujących w ZMSP w Otwocku

Podręczniki Przedmiotowe:

Psychologia

1.„Wprowadzenie do psychologii” – Mietze G. l ; GWP, 2003

2.„Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii” –Putkiewicz Z., Dobrowolska B.,  
Kukołowicz T.; PZWL,1987

3.„Psychologia”- A. D. Sperling; Wydaw. Zysk i S-ka, 1995

Socjologia

1.„Socjologia” - A. Giddens; Wydaw. Naukowe PWN, 2006

2.„Socjologia” -Z. Bauman; Wydaw. Zysk i S-ka, 1996

3.„Wybrane Elementy Socjologii Zdrowia i Choroby” - B. Tobiasz- Adamczyk;
Collegium Medium UJ, 1995

Zdrowie publiczne

1.„Higiena” - E. Murawska - Ciałowicz, M. Zawadzki; Górnicki Wydawnictwo    
Medyczne, 2005

2.„Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych” - Z.Anusz; PZWL, 1996

Anatomia i fizjologia

1.„Anatomia i fizjologia człowieka” - A. Michalik, W. Ramontowski;

PZWL, 2003

3.,,Zarys anatomii człowieka dla szkół medycznych” -R. Woźniacka; Wydaw. AZ,   
2012

2.„ Anatomia i fizjologia” – B. Gołąb, W. Traczyk; Wydaw. „TUR”, 2006

Ratownictwo

1.„Podręcznik pierwszej pomocy” – M. Buchfelder, A. Buchfelder;               
PZWL,1997

2.„Stany zagrożenia życia” –M.Kózka [red.]; Wydaw. UJ, 2001

Wybrane zagadnienia kliniczne

1.„Choroby wewnętrzne” – W. Pędach [red.];PZWL, 1994

2.„Chirurgia dla pielęgniarek” – W. Rowiński, A. Dziak; PZWL, 1994

3.„Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – J. Anders; Polska
Rada Resuscytacji, 20064.  „Patologia” – T. Wróblewski, N. Miechowiecka;
PZWL, 1992

5.„Patologia” – S. Kruś; PZWL, 20036.  „Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne” – M. Retinger –       Grzesiukowi; PZWL, 1988

Patologia z zarysem chorób klinicznych

1 „Patologia” – T. Wróblewski, N. Miechowiecka; PZWL, 1992

2.„Patologia” – S. Kruś; PZWL, 2003

3.„Choroby wewnętrzne i pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych” – D.
Jakubowska, W. Pędich; PZWL, 1999

Pedagogika

1.„Pedagogika” – W. Ciechaniewicz; PZWL, 2000

2.„Podstawy dydaktyki medycznej” – J. Wasyluk [red]; PZWL, 1986

3.„Pedagogika specjalna” – W. Dykcik; Wydaw. Naukowe PWN, 2006

Podstawy prawa i ekonomiki

1.„Ekonomia stosowana” (podr. + ćw.) – J.Neneman i inni.; Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, 2006

Podstawy przedsiębiorczości

1. ,,Podstawy przedsiębiorczości” – T. Buczyńska; Wydaw. Szkolne PWN, 2003

2. „Moja przedsiębiorczość” - J.Neneman i inni.; Fundacja Młodzieżowej  
Przedsiębiorczości, 2006

Higiena

1.„Higiena i ochrona zdrowia” – C. W. Korczak [red.]; PZWL, 1984

2.„Higiena  - podręcznik dla studentów kosmetologii” – E. Murawska-        
Ciałowicz, M. Zawadzki; Górnicki Wydaw. Medyczne, 2005

Dietetyka

„Zasady żywienia i dietetyka stosowana’ – Z. Wieczorek-Chełmińska; PZWL, 1992

Podręczniki kierunkowe:

Technik usług kosmetycznych

Kosmetologia

1.,,Wstęp do kosmetyki” - PKZ (A.a.a)-Nowa Era,2013

2.,,Twarz,szyja,dekolt” (A.61) - B.Drygas, M.Mrozowska,R.Szpindor ;Nowa
Era,2013

3.,,Zabiegi pielęgnacyjne twarzy,szyi, dekoltu” (A.61.1) - WSiP,2013

4.,,Zabiegi upiększające, twarzy,szyi i dekoltu”9A.61.2) -WSiP 2013

5.,,Dłonie, stopy, ciało”(A.62.) -B.Drygas, M.Mrozowska,R.Szpindor ;Nowa
Era,2013

6.Testy przygotowujące do egzaminu z kw.A.62 ,, Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp z
rozwiązaniami”- W.Hawryłkiewicz,A.Piasecka -   Buranicz; eMPi2,2014

7.„Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2008

8.„Kosmetyka” – I.B. Peters; Wydaw. REA, 2006

9.„Kosmetyka - Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych” – E. Fink;
MedPhram, 2007

Pracownia kosmetyki

1.„Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2008

2.„Kosmetyka stosowana” - J. Dylewska - Grelakowska; WSIP,1999

3.„Kosmeceutyki”- Z. D. Draelos; Urban & Partner, 2005

4.„Jak zostać wizażystą doskonałym’ – J. Wagner; Wydaw. J Wagner, 2006

 

Chemia kosmetyczna

1.,,Chemia kosmetyków”- A. Marzec; Wydaw. Dom Organizatora, 2005

Dermatologia

2.„Dermatologia” – D. Nowicka;  Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007

Technik masażysta

Pracownia masażu

1.„Masaż klasyczny”-  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2012

2.„Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,
2012

3.„Masaż segmentarny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,  2004

4.„Drenaż Limfatyczny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2004

Fizykoterapia

1.„Fizykoterapia” – T. Mika; PZWL, 1993

2.„Fizjoterapia” – G. Straburzyński; PZWL, 2004

3.„Medycyna fizykalna” – G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa;PZWL, 1997

4.„Kosmetologia” – B. Jaroszewska; Wydaw. Atena, 2001

5.„Kosmetyka stosowana” – J. Dylewska - Grelakowska; WSIP,1999

6.„Elektroterapia. Zasady i zastosowanie” – G. Kahn; PZWL, 1996

7.,,Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej” - Kasprzak W.
A. Mańkowska

8.,,Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA” - Kasprzak W. , Mańkowska A.

Wybrane zagadnienia z fizjoterapii

1.„Kinezyterapia’ t. I, II – A. Zembaty; Wydaw. Kasper, 2002

2.„Fizykoterapia” – T. Mika, W. Kasprzak; PZWL, 2006

3.„Rehabilitacja po udarze mózgu” – P. Laidler;  PZWL, 2004

4.„Ortopedia i rehabilitacja ”– W. Dega; PZWL, 2006

Teoria masażu

1. „Masaż klasyczny”-  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2012

2. „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,
2012

3. „Masaż segmentarny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ,  2012

4 .„Drenaż Limfatyczny” -  A. Zborowski; Wydaw. AZ, 2012

Rehabilitacja

1.„Kinezyterapia”-  tom I , II – A. Zembaty;Wydaw. KASPER, 2002

2.„Fizykoterapia „-  T. Mika, W. Kasprzak; PZWL,  2006

3.„Rehabilitacja po udarze mózgu” – P. Laidler; PZWL, 2004

4.„Rehabilitacja”-  J. Kuch; PZWL, 1989

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną

1.,,Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i
niesamodzielnymi”-  D.Talarska,K. Wieczorkowska -Tobis, E.Szwałkiewicz
(red.nauk.);PZWL, 2009

2.,,Opiekun medyczny w praktyce”- Elżbieta Szwałkiewicz ; Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, cop. 2013

3.,,Egzamin zawodowy-Opiekun medyczny”.(Kw. Z.4);Wydawnictwo edukacyjne  
,,Esan”,2014

3.,,Pielęgniarstwo. Ćwiczenia”, -Ciechaniewicz W.(red.) PZWL, 2006

4.,,Pielęgniarstwo  geriatrii” –Schiefele J., Staudt., Dach m. ;Borgis 2006

5.,,Pielęgniarstwo”-Zachradniczek K.; PZWL 2006

Psychologia

1.„Rodzina - zdrowie – choroba”. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego    
Kawczyńska-Butrym Z.; CZELEJ, 2001

2.„Wybrane elementy socjologii”. Majchrowska A. (red.);CZELEJ, 2006

3.„Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii”.Putkiewicz Z., Dobrowolska B.,
Kukułowicz T., PZWL,  1986

Anatomia

1. „Anatomia i fizjologia człowieka” - A. Michalik, W. Ramotowski;PZWL, 2003

2. „Anatomia i fizjologia” – B. Gołąb, W. Traczyk; Wydaw. „TUR”, 2006

Zdrowie publiczne

1. „Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych” - Z. Anusz; PZWL, 1996

2. „Higiena-ochrona zdrowia”- Korczak C. (red.) PZWL, 1994

Pracownia zabiegów higienicznych

1.,,Pielęgniarstwo.Ćwiczenia”, -Ciechaniewicz W.(red.) PZWL, 2006

2.,,Pielęgniarstwo”-Zachradniczek K.; PZWL 2006

3.„Podręcznik pierwszej pomocy” – Buchfelder M. PZWL 2006

 

Podstawy prawa i ekonomiki

1.,,Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia” – Chwierut M, Kulis
M.,Wójcik D.; UWM „Vesalius” 2000

2. ,,Podstawy ekonomii” -Mierzejewska-Majcherek J.:. Difin, Warszawa 2003

Asystentka stomatologiczna

1.  ,,Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych” - red.nauk.Jańczuk      
Z.;PZWL 2011

2.  ,,Asystowanie w stomatologii” - red. Bernrtt l.V..; Urban & Parner 2005

3. ,,Atlas zabiegów w chirurgii stomatologicznej”- red.Kryst l.; PZWL 1997

4. ,,Organizacja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym”- Bukowska-Piestrzyńska
A.;Wydwawnictwo Czelej 2013

5. ,,Obsługa gabinetu stomatologicznego”- Bukowska-Piestrzyńska
A.;Wydwawnictwo Czelej 2013

6. ,,Dokumentacja medyczna”- red.Drozdowska U.;Cegedim 2012

7. ,,Angielski w gabinecie” - Bloch-Szotowska B.; Elamed 2012

8. ,,Komunikacja z pacjentem” - Makara-Studzińska M.; Czelej 2012

9. ,,Egzamin zawodowy - Asystentka stomatologiczna”-Owerko E.; Esan 2014

Opiekunka dziecięca

1. ,,Dziecko. Pielęgnacja i wychowanie” - Spock B.;Rebis, 2012

2. ,,Rozwój dziecka 3-6” -  Brazelton T.B;Wydawnictwo GWP, 2013

3. ,,Pierwszy rok życia dziecka” - Murkoff H; Rebis, 2011

4. ,,Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli” - od narodzin do wieku
szkolnego; Wydawnictwo ,,Jedność”, 2011

5. ,,Mamo, tato  co ty na to/ cz.1 i 2”-Zawitkowski P.; Wydawnictwo Marceli  
Szpak, 2010

Teoria wychowania artystycznego

1.  Dorance S.: Zajęcia twórcze w przedszkolu. Przedmioty i obrazy. Cyklady, 
Warszawa 1999

2.  Janas R.: Dydaktyka techniki z ćwiczeniami. PWN, Warszawa 1988

3.  Parramon Jose M.: Jak rysować i malować kredkami. Galaktyka, Łódź 1998

4.  Trojanowska A.: Dziecko i plastyka. WSiP, Warszawa 1983

Wychowanie artystyczne dziecka

1.  Barff U., Burchardt I., Maier J.: Każde dziecko to potrafi. Delta, Warszawa 1993

2.  Dawidowski M.: Lalki z domowego teatrzyku. Podsiedlik – Raniowski i
Spółka,Warszawa 1998

3.  Ignatowska B.: Uszyję sama. Warta, Warszawa 1986

4.   Misiurska A.: Zabawka ze skrawka. Warta, Warszawa 1987

5.  Vogl R., Sander H.: Druga wielka księga papierowych cudów. „Bis”, Warszawa
2003

Teoria wychowania muzycznego

1.  A – Z Mała encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

2.  Habela J.: Słowiczek muzyczny. Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków
2005

3.  Lasocki J. K, Powroźniak J.: Wychowanie muzyczne w szkole. PWN, Kraków
1970

4.  Ławrowska R.: Muzyka i ruch. WSiP, Warszawa 1988

5.  Malko D.: Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu. WSiP, Warszawa 
1990

Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

1.  Zanim zaczniesz grać na … ABC muzyki. PWM SA, Kraków 2002

2.   Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. WSiP, Warszawa   
1983

3.  Minczakiewicz M. E.: Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Wydawnictwo   
Naukowe AP, Kraków 1997

4.  Nowak J.: Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się  
Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999

5.  Ścibor A.: Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne.Wychowanie w Przedszkolu 2003, nr 3

6.  Śpiewniki dla dzieci

Terapia zajęciowa

1.  ,,Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu’ – B. Arusztowicz;     Oficyna             Wydaw. Impuls, 2001

2.,,Współtworzenie – zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo” – J.   
Garda - Łukasiewicz, T. Szperkowski; WSIP, 1997

3. ,,Terapia zajęciowa z osobami upośledzonymi umysłowo” – L. Kozaczuk;          
Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1999

 

Pracownia terapii zajęciowej

 

1.   „Techniki pracy w terapii zajęciowej” – K. Milanowska; PZWL, 1982