Wydrukuj tę stronę

Egzaminy zawodowe

Harmonogram  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku

szkolnym 2014 / 2015.

22.06.2015r. egzamin pisemny

23.06.2015r. egzamin pisemny praktyczny (kw.A.61)

od 09.06. do 19.06.2015r. egzaminy praktyczne z wykonaniem


*  Na wszystkie egzaminy należy przynosić  DOWÓD OSOBISTY


EGZAMIN PISEMNY w dniu 22 czerwca 2015r.

Kierunek

Oznaczenie kwalifikacji

Godzina

SALA

Technik usług kosmetycznych

A.61.

 

1200

2

Hol

Technik masażysta

Z.01.

1400

1

Stołówka

Technik usług kosmetycznych

A.62.

1400

1

Stołówka

Opiekun

medyczny

Z.04.

1400

2

Hol

Opiekunka dziecięca

Z.11.

1400

3

Sala 103

Asystentka stomatologiczna

Z.15.

1400

4

Sala  107

 

Egzamin praktyczny 2015r. z wykonaniem

Lp.

Kierunek

Oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

Egzaminator

Ilość stanowisk

Ilość

zmian

1.

Technik masażysta

Z.1.

18 -19

czerwca

Izabela Kierska

4

3

(120 min)

800, 1200,

1600

2.

Technik usług kosmetycznych

A.62.

9 -10

czerwca

Agnieszka  Cieplińska

4

3

(120 min)

800, 1200,

1600

3.

Opiekun medyczny

Z.4.

16 -19

czerwca

Ewa

Goliszek

3

3

(120 min)

800, 1200,

1600

4.

Opiekunka dziecięca

Z.11.

15 - 16

czerwca

Beata Wiśniewska

4

2

(180 min)

900, 1500

5.

Asystentka

Stomatologiczna

Z.15.

17 - 19

czerwca

Arleta

Szymczyk

4

3

(120 min)

800, 1200,

1600,

Bez wykonania

v     Technik usług kosmetycznych –A.61.

23 czerwca 2015r. godzina 1300 (120 min)

 

EGZAMIN PISEMNY POPRAWKOWY (Stary )w dniu 15 czerwca 2015r.

 

Kierunek

Symbol

cyfrowy

Godzina

SALA

Technik usług kosmetycznych

514[03]

 

1200

103

 

 

Procedury egzaminu zawodowego od roku 2014

Informatory o egzaminie zawodowym

  1. Technik usług kosmetycznych

  2. Technik masażysta

  3. Opiekunka dziecięca

  4. Opiekun medyczny

  5. Asystentka stomatologiczna

Procedury egzaminu zawodowego w roku 2013

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta

Terapeuta zajęciowy

Opiekunka dziecięca

Opiekun medyczny