Wydrukuj tę stronę

Historia Szkoły

HISTORYCZNE NAZWY SZKOŁY

  • 1960 - 1968 Państwowe Liceum Pielęgniarstwa
  • 1964 - 1968 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa
  • 1965 - 1972 Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa
  • 1967 - 1978 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa
  • 1972 - 1992 Zespół Szkół Medycznych
  • 1992 - 2005 Medyczne Studium Zawodowe Nr 16
  • od 2005r. - Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku
  • od 2009r. - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

Liceum Pielęgniarstwa przy ul. Armii Radzieckiej w Otwocku zostało otwarte 1 września 1960 r. na terenie byłego Wojskowego Szpitala Lotniczego. Zarządzenie o otwarciu szkoły wydał w imieniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Wiceminister Zdrowia dr med. A. Pacho na mocy Uchwały z dnia 9 lipca 1960 r.
(Zobacz akt nadania)

Budynek, w którym mieściło się liceum został wzniesiony w latach 1902-1910 z przeznaczeniem na pensjonat (Zakład Leczniczo-Dietetyczny Pana A. Gurewicza). Otwock w tym czasie był miejscowością letniskową i uzdrowiskiem o naturalnych właściwościach leczniczych, o specyficznych warunkach klimatycznych, które zawdzięczał sosnowym lasom. Do pensjonatu przybywali goście z Warszawy i Polski, ale również goście z całego świata.

Po drugiej wojnie światowej użytkownikami obiektu zostali: Centralny Szpital Lotniczy oraz Ministerstwo Oświaty. W 1960 roku zabytkowy budynek został przekazany w użytkowanie szkole medycznej.

W 1994 roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Andriollego 90 (Otwock - Anielin).

 


Budynek szkoły 1960-1994.

budynek szkoły od 2008 do dziś
Budynek szkoły od 1994 do 2008 roku.   Budynek szkoły od 2008 r. do dziś.

 


Dyrektorzy szkoły:


dyr. Kamila Cywilew-Tan
1960-1972r.

dyr. Cecylia Wierzbicka
1972-1976r.

dyr. Krystyna Jankowska
1976-1977r.

dyr. Lucyna Kukla-Lacka
1977-1983r.

dyr. Krystyna Solnicka
1983-1986r.

dyr. Jadwiga Rakowska
1986-1990r.

dyr. Elżbieta Krasnodembska 
1990-2010


dyr. Teresa Adamczyk - Pawluczuk
2010